Doe mee! Onze visie Bouwprojecten Ons nieuws In de media Contact
 
Respect voor ons eeuwenoude landschap!
 
Recreatie bouwprojecten op de kop van het eiland      

De Gemeente Goeree Overflakkee heeft samen met maatschappelijke partijen een groot aantal projecten opgezet om de kwaliteit van de recreatiewoningen en -voorzieningen op Goeree Overflakkee te verbeteren. Voor de kop van het eiland gaat het dan vooral om de projecten binnen Ouddorp Bad (de rode lijn), met als belangrijkste onderdelen:

Projecten gerealiseerd of in uitvoering:

A. Het gebied Ouddorp Duin (het Landal Park met voorzieningen zoals winkels, zwembad ed.)
B. Het upgraden van een deel van de Klepperstee (de Ridderstee)
C. Idem het project Duynhille op de voormalige Groene Weide
D. Het upgraden van een deel van Toppershoedje

Procedures lopen nog:

E. Het gebied langs de Lange Dijk achter het Camper kampeerterrein (in de plannen aangeduid als het Verplaatsingsgebied)
F. Het gebied rond de kruising Westerweg - Oud Nieuwlandseweg (6 woningen)
G. Idem bij de kruising Koolweg - Oud Nieuwlandseweg (nog onbekend)
H. Het gebied aan de Oud Nieuwlandseweg bij het Fletcher Hotel (Ouddorp Bad Oost, ongeveer 100 eenheden voor vaste- en deeltijdbewoning en recreatie)

Met deze ontwikkelingen neemt het oppervlak aan recreatie terrein op de kop van het eiland toe met zo’n 50 hectare ofwel 100 voetbalvelden.

Buiten Ouddorp Bad zijn er nog twee projecten aan de horizon:

I. Het gebied bij Camping Zonnewende
J. Het gebied bij de toegang tot de Brouwersdam bij Camping Brouwersdam

Ondertussen is er bij een aantal partijen zorg ontstaan over de 'kustbebouwing' en het verloren gaan van natuur. De Gemeente is niet ongevoelig voor deze geluiden en heeft besloten voorlopig een time-out voor nieuwe bouwprojecten in te lassen om eerst een 'Recreatievisie' te ontwikkelen. Deze nieuwe recreatievisie zal de Gemeente eind 2016 klaar hebben. Daar moet dan onder meer in staan waar wel en waar niet gebouwd of ontwikkeld mag worden.

Waarom onze Landschapsvisie
Het burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust wil graag meedenken bij het opstellen van de gemeentelijke recreatievisie. Onze input gaat dan vooral over het behoud van de unieke landschappelijke waarden van de kop van het eiland. Het bestemmingsplan Landelijk Gebied Goedereede 2014 beschrijft deze waarden:

  • Een groot deel van de kop van het eiland is aangewezen als Topgebied cultureel erfgoed: in het gebied komen cultuurhistorische en landschappelijke waarden in bijzondere mate en in onderlinge samenhang voor. Het cultureel erfgoed is hier nog in grote mate bepalend voor het karakter en de ruimtelijke kwaliteit.
  • Het gebied ten westen van Ouddorp, het Zandwallengebied en de Bebouwingslinten is aanwezen als Kroonjuweel cultureel erfgoed. In dit gebied zijn de cultuurhistorische en landschappelijke waarden in zeer sterke mate en in onderlinge samenhang bepalend voor de identiteit en herkenbaarheid van een plek.

Wij willen dat onze Landschapsvisie input is voor de gemeentelijke recreatievisie: éérst wat willen we aan landschap beschermen en dán waar is ruimte voor verdere bebouwing.