Doe mee! Onze visie Bouwprojecten Ons nieuws In de media Contact
 
Weidsheid, rust, leegte, donkerte en stilte...
 
Ouddorp Kust Ruimte Rust in de Media    

Berichten in de media nav.de informatieavond 25 oktober Dorpstienden:

Waarom OKRR/NLGO procederen tegen nog meer vakantiewoningen bij Landal Resort Ouddorp Duin
> Klik hier
Persbericht van OKRR/NLGO 15-12-2017

Brief uitstel besluitvorming bestemmingsplan Brouwerseiland
> Klik hier
28-06-2017

AD Voorne Putten
16-02-2017

...

Groot Goeree Overflakkee
1-11-2016

...

Eilandennieuws
Ouddorp 28-10-2016 Jaap Ruizeveld

...

PERSBERICHT

Ouddorp Kust Ruimte Rust
Ouddorp 27 oktober 2016

Massale opkomst informatiebijeenkomst toekomst kop van Goeree

Afgelopen dinsdag 25 oktober was de opkomst groot bij de informatiebijeenkomst in Dorpstienden, georganiseerd door Ouddorp Kust Ruimte Rust. Dit burgerinitiatief presenteerde hun Landschapsvisie voor de kop van Goeree. Daarnaast spraken ook genodigden over hun visie op de toekomst. Aanwezige partijen, naast OKRR, waren: de vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee (NLGO), Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Recreatieondernemingen (VEERO), Natuurmonumenten en wethouder Tollenaar namens de gemeente. Het publiek kreeg de kans om vragen te stellen.

Inhoud bijeenkomst
Het burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust begon de avond met het aangeven waar ze voor staan. Gjalt Huppes als woordvoerder: "We zijn niet tegen ontwikkeling. De al uitgevoerde projecten Duynhille en Landal zijn mooie projecten, maar kijk uit voor verdringing." Meer recreatiebouw betekent bestaande parken die leeg komen te staan. De groep maakt zich hard om de rust, ruimte en leegte te behouden op de kop van Goeree. Voor zowel de inwoners als voor de recreanten. Zij zijn van mening dat juist de rust van de natuur mensen naar de kust trekt. De wens is om strand, duinen en akkerbouw te laten zoals het is.

De aanwezigen werden op de hoogte gebracht van de bouwprojecten van de gemeente, die al verwezenlijkt zijn en die nog op stapel staan. Het grootste project, onder de naam Ouddorp Bad, bevat onder andere een plan van Fletcher Hotel om langs de Vrijheidsweg in Ouddorp flats van vier hoog te bouwen. Hiermee zal de openheid van dit gebied verloren gaan, vindt OKRR. Dit bestemmingsplan moet nog in de gemeenteraad behandeld worden.

Jan Baks van NLGO beaamde dat juist vanwege de mooie vergezichten mensen naar Goeree komen. "Nu zie je vanaf de N57 de polder en de vuurtoren. Stel je voor dat het land daar vol zou staan met caravans." "Het is belangrijk dat we onze stem laten horen", vond Gert de Groot van Natuurmonumenten. Want, al wordt vaak het tegendeel gedacht, er is daar wel ruimte voor namelijk. Volgens hem is regie op handhaving en ruimte nodig, anders raakt Goeree haar kroonjuwelen kwijt. "We willen ze toch ook aan onze kinderen en kleinkinderen doorgeven", voegde hij er aan toe.

Namens de VEERO sprak Peter Grinwis voor de ondernemers: "Het eiland zou er anders uitzien als er geen recreatie was. Kleine initiatieven moeten mogelijk zijn." Hij roept kleine bedrijven op om een plan te maken met hun toekomstvisie voor de komende tien tot twintig jaar.

Ten slotte was het woord aan Wethouder Frans Tollenaar die beloofde dat de gemeente alles gaat afwegen wat er deze avond gezegd is.

Aanbevelingen
Ouddorp Kust Ruimte Rust heeft vier aanbevelingen voor de gemeente: "Laat de Landschapsvisie leidend zijn voor de Recreatievisie; Help ons de Landschapsvisie aan te scherpen zodat het voor alle partijen aanvaardbaar is; Betrek de OKRR bij het opstellen van de Recreatievisie; Neem geen besluiten over recreatie voordat de Recreatievisie gereed is."

Grote opkomst
Dat de bouwplannen voor grote onrust zorgen bij inwoners en recreanten bleek ook tijdens de eerste bijeenkomst van 9 juli jl.. Tijdens deze kustwandeling in Ouddorp was er een opkomst van bijna 500 mensen. Tijdens de bijeenkomst van 25 oktober jl. waren er naar schatting ruim 400 mensen. Pas na uitbreiding van de zaal kon iedereen naar binnen om de sprekers te horen. Dit laat zien dat het onderwerp leeft bij de inwoners. Na afloop mocht het publiek vragen stellen. Deze waren vooral gericht aan de gemeente, zoals: "Weet u wel wat de recreant wil?" "Hoe zit het met de toegangswegen?" "Zijn de duinen niet gebouwd als bescherming tegen de zee?" "Waarom mag de agrarische sector niet meespreken in dit verhaal?" Door het applaus was te merken dat de meerderheid van de zaal achter de vragenstellers stond. Antwoorden hierop waren er niet, maar de gemeente zou alles in overweging nemen. De eerste prangende vraag uit het publiek was: "In hoeverre is er nog inspraak, of is alles al vastgesteld?" Volgens de wethouder is er op plannen waar geen besluit over genomen is nog inspraak mogelijk.

Kustpact
Dat er ruimte is voor inspraak blijkt wel uit de uitkomst van het Kustpact. Deze overeenkomst bevat landelijke afspraken over kustbebouwing tussen alle kustgemeentes, provincies, natuurorganisaties en minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. Het onderwerp kustbebouwing is namelijk niet alleen op Goeree-Overflakkee onderwerp van gesprek. Op 25 oktober jl. werd bekend gemaakt dat langs de Nederlandse kust geen nieuwe huisjes of paviljoens op het strand bij mogen komen. Alleen op plekken waar al veel gebouwd is, kan nog worden bijgebouwd.

Vervolg
Er zullen meer besprekingen komen tussen de genoemde partijen. De gemeenteraad moet nog over enkele plannen stemmen. De vereniging organiseert, zodra er meer bekend is, een vervolgbijeenkomst. Hiervan wordt u op de hoogte gehouden door berichten in de lokale kranten en andere media, zoals de website: www.ouddorpkustruimterust.nl. U vindt hier het overzicht van de bouwprojecten en de mogelijkheid om dit initiatief te steunen. Ook kunt u zich via de website aanmelden voor de nieuwsbrief.

----------------------------------------------einde persbericht-----------------------------------------------

Noot voor de redactie:
We geven graag toelichting en achtergronden. U kunt daarvoor contact opnemen met:
Mevrouw Kors Pijl: 0653166333 Of stuur een e-mail naar: ouddorpkustruimterust@gmail.com

...

Ons Eiland
27-10-2016 Maria Evers


...

Enorme opkomst voor Ouddorp Kust Ruimte Rust
26-10-2016 Schrijfbedrijf Evers Van Der Waart:

OUDDORP – Dinsdagavond 25 oktober kwamen ruim 500 burgers naar Dorpstienden om meer te horen over de toekomst van Ouddorp en om vragen te stellen. Het gaat velen aan het hart om te zien dat projectontwikkelaars het kustgebied volbouwen. Vanuit verontruste burgers is de community Ouddorp Kust Ruimte Rust (OKRR) ontstaan met een eigen landschapsvisie. Meer info www.ouddorpkustruimterust.nl

De enorme opkomst in Dorpstienden gaf aanleiding voor de politie om de mensen op de paden en voor de uitgangen, de zaal uit te krijgen, vanwege veiligheid. Maar gelukkig kon de zaal uitgebreid worden door de flexibele tussenwand open te schuiven. Deze opkomst was een hart onder de riem van de organisatie, die in eerste instantie 100 stoelen had laten klaarzetten.

Kustpact
Door decentralisatie is Ruimtelijke Ontwikkeling tegenwoordig een taak van de gemeente. Maar is die gemeente daar wel toe in staat? Een goede regie is noodzakelijk stelt Gert de Groot van Natuurmonumenten. “Het is belangrijk dat de bevolking haar stem laat horen. De kust is niet van ons. Wij zijn van de kust.” Hij meldt dat de actie ‘Bescherm de kust’ die in de hele delta loopt de minister ertoe heeft gezet vandaag Het Kunstpact te presenteren, om het strand te beschermen.

Drie chalets als belegging
Door de lage rente is financieel erg aantrekkelijk om met een projectontwikkelaar in zee te gaan. Vanuit de zaal wordt gesteld dat er mensen zijn die wel drie chalets kochten om als beleggingsobject te verhuren. “Vroeger was Ouddorp heel sympathiek voor de bleekneusjes. Tegenwoordig wordt de gewone man weggepest of met een oprotpremie weggejaagd. Ook met de inwoners wordt geen rekening gehouden.”
Leen Hoek is tegenstander van openstelling vuurtoren

Veel Ouddorpers zijn boos dat hun strandje aan de Punt West bijna onbereikbaar is geworden en de toiletten zijn verdwenen, anderen vragen zich af wat de gemeente gaat doen aan de wegen voor de bewoners. “Je wordt gewoon van je sokken gereden tegenwoordig.” En de gemeente moet eens ophouden met in eenheden te tellen, maar gewoon in mensen want: “Het is vier keer zo druk geworden op de Oudelandse dijk.” Ook zijn er mensen boos dat het fietspad in de duinen wordt verlegd. En dat kost wat kost het Inspiratiecentrum moest komen. En op de zogenaamde salamanderroute is geen salamander te vinden! Men wil de bloementeelt weer terug rond Ouddorp met onder andere de O.I. kers, behoud van de bloemendijken, de schurvelingen, het oude landschap van de Kleistee.

Op slot
De Veero, bij monde van Peter Grinwis is bang dat het gebied op slot gaat en er geen ruimte meer is voor innovatieve kleinschalige projecten. Als voorbeeld noemt hij openstelling van en overnachtingsmogelijkheden in de vuurtoren en bij de vogelhut. Deze uitspraken werden door het publiek niet op prijs gesteld. Leen Hoek is een felle tegenstander. “De vuurtoren. Wij mochten er zelf ook nooit op!” Ineke Hoek, natuurgids, schiet het idee van overnachten in een vogelhut aan flarden. Jan de Jong, agrariër vraagt waarom zij niet mee mogen praten.

Wethouder Frans Tollenaar die namens de gemeente Goeree-Overflakkee aanwezig was, sprak zichzelf binnen vijf minuten tweemaal tegen toen het ging over wel of geen bebouwing op het strand. Hij zegde toe dat alle partijen de mogelijkheid krijgen mee te spreken in de nieuwe recreatievisie. Vanuit de zaal kwamen vragen over plannen die er al zijn: “Kan alles worden stilgelegd tot de recreatievisie klaar is?” En mocht de gemeente worden aangeklaagd voor onbehoorlijk bestuur en een boete krijgen. “Zoek uit hoeveel zou dat kunnen zijn en zijn wij bereid om samen die boete op te brengen?”

Aanbevelingen
OKRR heeft tot slot vier aanbevelingen voor de gemeente: Laat de Landschapsvisie leidend zijn voor de Recreatievisie; Help ons de Landschapsvisie aan te scherpen zodat het voor alle partijen aanvaardbaar is; Betrek de OKRR bij het opstellen van de Recreatievisie; Neem geen besluiten over recreatie voordat de Recreatievisie gereed is.

...


Deel 1: RTV SLOGO van de informatieavond OKRR 25 oktober in de Dorpstienden

Deel 2: RTV SLOGO van de informatieavond OKRR 25 oktober in de Dorpstienden

Opname van RTV SLOGO waarin ook de informatieavond Dorpstienden over de kustbebouwing aan de orde komt.
Interview Jan van der Gurp met Cornè Grinwis (SGP), Johan de Vos (GKVO) en Henk van der Meer (VVD)

Informatieavond Dorpstienden 25 oktober 2016

Kustlied Natuurmonumenten Ingmar Heytze: hartenkreten van kustbeschermers

 

25-10-2016

 

De Kop van Goeree Film van Joep van den Hooven 14 oktober 2016
Gefilmd met drone

De duinen van Goeree Film van Jan Baks 5 juli 2016
Via de drinkwaterleidingduinen (Middelduinen,Oostduinen) gaan we naar het strand van Goedereede, gefilmd met drone en fotocamera

Goeree Overflakkee Video van mooiKUST mmv Gert de Groot, Natuurmonumenten

Ouddorp Video van mooiKUST mmv Klaas Bruins Slot, ontwikkelaar