Doe mee! Onze visie Bouwprojecten Ons nieuws In de media Contact
 
Weidsheid, rust, leegte, donkerte en stilte...
 
Nieuws    
 • 11 november 2018 Nieuwsbrief 17 Enquete
 • 1 augustus 2018 Nieuwsbrief 16
 • 1 augustus 2018 Nieuwsbrief 15
 • 15 mei 2018 Nieuwsbrief 14
 • 11 januari 2018 Nieuwsbrief 13
 • 19 december 2016
  Gezamenlijke verklaring OKRR en Natuur-lijk Ouddorp
  Afgelopen zaterdag is in een constructief overleg besloten dat Hans Klijn, Piet Grinwis en Cees Grinwis het burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust gaan verlaten. Een verschil van mening over de te volgen koers ligt hieraan ten grondslag. Samengevat komen deze verschillen neer op:
  • Het burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust zet zich in voor een hoogwaardig landschap, natuur én recreatie op de Kop van Goeree. Het gaat om de balans tussen deze elementen. Ruimte en rust zijn onze kernwaarden daarin. Dit is beschreven in onze Landschapsvisie. Onze strategie is dat wij via overleg met inwoners, partijen en organisaties willen komen tot het realiseren van deze uitgangspunten. Dat is ook onze insteek voor de Recreatievisie. 
  • De groep die OKRR gaat verlaten, zal onder de naam Natuur-lijk Ouddorp, verder gaan. Zij zet zich vooral in voor de identiteit / zondagsrust van de samenleving voor de bewoners op De Kop van Goeree. Zij zet zich in voor het behoud van: strand, duin, waterkering zone en landschap op de kop van het eiland en ziet daarbij het zoeken naar oplossingen in het overleg met de kerken, maatschappelijke organisaties, gemeente, waterschap en landbouworganisaties als haar belangrijkste taak. Zij wil ook meewerken aan het opstellen van de gemeentelijke Recreatievisie en wil proberen te komen tot een bouwstop voor alle recreatieprojecten tot aan de verkiezingen van 2018.
  De beide groepen hebben afgesproken ook in de toekomst constructief met elkaar te zullen samenwerken en elkaars doelstelling en methode te respecteren.
 • 13 december
  Nieuwsbrief 5
  Hierin vindt u ons nieuws van de afgelopen weken.
 • 18 november
  In de raadsvergadering van 17 november jl. werd de gemeenteraad geïnformeerd door wethouder Tollenaar over de totstandkoming van de Gemeentelijke Recreatievisie. Ouddorp Kust Ruimte Rust werd meerdere malen genoemd als volwaardig gesprekspartner, om mee te praten over de toekomstige plannen van de gemeente. Vanuit de raad zijn er wat vragen gesteld die meegenomen worden in de nieuwe Recreatievisie, verwacht in april 2016. Raadsleden wilden weten welke projecten er lopen, in welke fase ze zich bevinden, hoe ze nog gestopt of bijgestuurd kunnen worden, wat te doen met nieuwe en lopende aanvragen tot de visie ontwikkeld is. Dankzij de meer dan 800 leden van OKRR wordt er door de gemeente geluisterd naar haar burgers. Kijk op:
  Gemeente Goeree-Overflakkee - Vergadering Presentatie avond 17-11-2016
 • 25 oktober
  Informatieavond in de Dorpstienden in Ouddorp.
  De avond wordt geleid door Piet Grinwis;
  Gjalt Huppes zal namens Ouddorp Kust Ruimte Rust uitleg geven over de Landschapsvisie.
  Verdere sprekers zijn:
  Gemeente GO, wethouder Frans Tollenaar;
  Natuurmonumenten, kustbeheerder Gert de Groot;
  NLGO, Jan Baks;
  VEERO, Peter Grinwis.
 • Aanvullende gesprekken met de andere fracties van de Gemeenteraad;
  24 oktober
  Christen Unie
  18 oktober VVD
  10 oktober
  PvdA
  27 september SGP fractie
  De algemene tendens in deze gesprekken is dat men de oprichting van het burgerinitiatief toejuicht en het concept van de drie zones ook een goed idee vindt. Natuurlijk worden er verder geen toezeggingen gedaan over de diverse individuele bouwplannen.
 • 8 oktober
  Ouddorp Kust Ruimte Rust spreekt met de fractie VKGO (3 leden in de gemeenteraad) en de eenmansfractie Maliepaard. Een heel nuttig en plezierig gesprek. Wij kunnen de fracties bijpraten over de bouwplannen en onze visie daarop, zij geven details over de wijze waarop de besluitvorming in de gemeenteraad over deze plannen loopt. Onder meer: wanneer is het college van Burgemeester en Wethouders zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen en wanneer moet de hele gemeenteraad besluiten. We spreken af elkaar ook in de toekomst op de hoogte te houden.
 • 4 oktober
  Vandaag is het persbericht over de informatieavond verstuurd naar de lokale media.
 • 23 september
  De Community heeft een gesprek gehad met de Erik Roeland (beleidsadviseur Economische zaken en verantwoordelijk voor recreatie) en met Martijn Hoogmoed (Beleidsadviseur Ruimtelijke ontwikkeling) van de Gemeente Goeree Overflakkee.
  Beide heren reageerden positief op onze Landschapsvisie en zien vele aanknopingspunten om verder in gesprek te gaan met ons. Ze vonden het een professioneel document dat juist door het aanhalen van de structuurvisie en de cultuurhistorische waardenkaart waarbij de Kop van het eiland is aangewezen als topgebied en kroonjuweel cultureel erfgoed zorgt voor een vakkundige onderbouwing.
  Afgesproken is dat de Community een uitnodiging zal krijgen om verder te praten over de invulling van de Recreatievisie (opdracht tot opstellen hiervan wordt in oktober waarschijnlijk verstrekt) waar deze Landschapsvisie onderdeel van uit kan gaan maken.
  Er zullen met meerdere stakeholders gesprekken volgen en zo ook met onze Community. We kijken uit naar de uitnodiging om hierover met de Gemeente in gesprek te blijven.
 • 17 september
  Kustontmoeting: Rust van de kust als tegenhanger van drukke Randstad.
  Op zaterdag 17 september vond in Katwijk de derde en laatste kustontmoeting plaats in het kader van de campagne ‘Bescherm de kust’. Zo’n 150 betrokken mensen deelden hun passie en zorgen en bespraken wat zij kunnen en willen bijdragen aan het beschermen van de kust. De actiebereidheid van Zuid-Hollandse Baywatchers was groot. Meer informatie op: https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/kustontmoeting-rust-van-de-kust-als-tegenhanger-van-drukke-randstad
 • 17 september
  Kustwandeling Katwijk. www.beschermdekust.nl
 • 8 september
  We ontvingen van de Gemeente Goeree Overflakkee de bevestiging van ontvangst van onze Landschapsvisie. “Uw brief is in behandeling genomen door de afdeling Externe Ontwikkelingen”
 • 6 september
  De Landschapsvisie ter informatie gestuurd aan de Gemeente Goeree Overflakkee.
Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 17 Enquete; 11-11-2018

Nieuwsbrief 16; 09-10-2018

Nieuwsbrief 15; 01-08-2018

Nieuwsbrief 14; 15-05-2018

Nieuwsbrief 13; 11-01-2018

Nieuwsbrief 12; 11-12-2017

Nieuwsbrief 11; 11-09-2017

Nieuwsbrief 10; 30-06-2017

Nieuwsbrief 9; 05-05-2017

Nieuwsbrief 8; 15-03-2017

Nieuwsbrief 7; 14-02-2017

Nieuwsbrief 6; 17-01-2017

Nieuwsbrief 5; 13-12-2016

Nieuwsbrief 4; 01-11-2016

Nieuwsbrief 3; 22-10-2016

Nieuwsbrief 2; 10-10-2016

Nieuwsbrief 1; 28-09-2016Juridische zaken

Voorlopige stop 9 recreatiewoningen

Minicamping beleid

Nieuwbouw van strandtent Iloon

Bestemmingsplanwijziging Ouddorp-Duin

Zienswijze ontwerp wijzigingsplan Ouddorp-DuinInformatieavond 25 oktober 2016 Dorpstienden

De Kop van Goeree Film van Joep van den Hooven 14 oktober 2016
Gefilmd met drone

De duinen van Goeree Film van Jan Baks 5 juli 2016
Via de drinkwaterleidingduinen (Middelduinen,Oostduinen) gaan we naar het strand van Goedereede, gefilmd met drone en fotocamera

Goeree Overflakkee Video van mooiKUST mmv Gert de Groot, Natuurmonumenten

Ouddorp Video van mooiKUST mmv Klaas Bruins Slot, ontwikkelaar